THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
16-01-2021 45 TRƯỢT
15-01-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X2
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
13-01-2021 68 TRƯỢT
12-01-2021 93 TRƯỢT
11-01-2021 17 TRÚNG LÔ: 17X2
10-01-2021 47 TRÚNG LÔ: 47X2
09-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
08-01-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
07-01-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
06-01-2021 03 TRƯỢT
05-01-2021 86 TRƯỢT