THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
21-01-2021 66 TRÚNG SVIP BT: 66
20-01-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
19-01-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
18-01-2021 04 TRÚNG SVIP BT: 04
17-01-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
16-01-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
15-01-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03X2
14-01-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
13-01-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
12-01-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82X2
11-01-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
10-01-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
09-01-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
08-01-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
07-01-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
06-01-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11