THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
21-01-2021 431 TRƯỢT
20-01-2021 645 TRƯỢT
19-01-2021 777 TRƯỢT
18-01-2021 649 TRƯỢT
17-01-2021 095 TRÚNG SVIP 3C: 095
16-01-2021 146 TRƯỢT
15-01-2021 385 TRƯỢT
14-01-2021 338 TRÚNG SVIP 3C: 338
13-01-2021 869 TRƯỢT
12-01-2021 692 TRƯỢT
11-01-2021 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
10-01-2021 246 TRƯỢT
09-01-2021 064 TRÚNG SVIP 3C: 064
08-01-2021 726 TRÚNG SVIP 3C: 726
07-01-2021 854 TRÚNG SVIP 3C: 854
06-01-2021 402 TRÚNG SVIP 3C: 402