THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 45 | 91 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 91
19-01-2021 78 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
18-01-2021 49 | 35 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 35
17-01-2021 95 | 11 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 11
16-01-2021 46 | 00 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 00
15-01-2021 85 | 13 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 13
14-01-2021 39 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 68 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
12-01-2021 92 | 79 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 79X2
11-01-2021 07 | 10 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG BT: 10
10-01-2021 46 | 90 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 90
09-01-2021 65 | 73 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 73
08-01-2021 25 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
07-01-2021 64 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34
06-01-2021 02 | 45 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 45
05-01-2021 76 | 30 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG BT: 30