THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 45 | 544 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
19-01-2021 87 | 677 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 677
18-01-2021 49 | 548 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 095 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG 3C: 095
16-01-2021 46 | 046 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 046
15-01-2021 75 | 284 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 39 | 339 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 768 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 592 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG 3C: 592
11-01-2021 07 | 506 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRƯỢT
10-01-2021 45 | 146 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 146
09-01-2021 65 | 074 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 726 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG 3C: 726
07-01-2021 55 | 855 TRƯỢT | TRƯỢT
06-01-2021 02 | 401 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRƯỢT
05-01-2021 76 | 377 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRƯỢT