THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
21-01-2021 2-1 | 09 38 | 07 37 27 87 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 07 37 87
20-01-2021 2-4 | 37 80 | 80 36 47 68 TRƯỢT | TRÚNG ST: 37 80 | TRÚNG LÔ: 80 36 68
19-01-2021 7-7 | 13 29 | 48 83 16 52 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG XIÊN 4: 48X2 83 16 52
18-01-2021 2-9 | 85 38 | 24 04 77 94 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 38X2 | TRÚNG LÔ: 04 77 94
17-01-2021 9-3 | 97 02 | 64 81 01 51 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 97 02 | TRÚNG LÔ: 64X2 01 51
16-01-2021 4-6 | 85 64 | 15 76 32 34 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 85 64 | TRÚNG XIÊN 4: 15 76 32 34
15-01-2021 8-5 | 29 22 | 60 12 48 58 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 29 22 | TRÚNG LÔ: 60 48X2 58
14-01-2021 2-8 | 29 47 | 96 60 11 50 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60 11 50
13-01-2021 4-8 | 13 69 | 71 35 57 26 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13X2 69X2 | TRÚNG LÔ: 71X2 35
12-01-2021 9-1 | 66 06 | 81 72 56 36 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG LÔ: 72X2 56 36
11-01-2021 0-7 | 66 40 | 35 08 07 65 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG XIÊN 4: 35 08 07X2 65
10-01-2021 4-6 | 15 85 | 15 14 36 73 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 15 85X2 | TRÚNG LÔ: 15 14X2 36
09-01-2021 6-6 | 78 23 | 65 96 29 00 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG LÔ: 65 29 00
08-01-2021 0-7 | 00 63 | 60 72 61 00 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG XIÊN 4: 60 72 61 00
07-01-2021 5-4 | 56 93 | 71 23 89 46 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG LÔ: 71 89 46
06-01-2021 0-2 | 97 20 | 12 46 89 40 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG XIÊN 4: 12 46 89 40