THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 36 TRÚNG BT: 36
19-01-2021 80 TRÚNG BT: 80
18-01-2021 69 TRÚNG BT: 69
17-01-2021 51 TRÚNG BT: 51
16-01-2021 16 TRÚNG BT: 16
15-01-2021 27 TRƯỢT
14-01-2021 82 TRÚNG BT: 82
13-01-2021 58 TRÚNG BT: 58
12-01-2021 51 TRÚNG BT: 51
11-01-2021 30 TRÚNG BT: 30
10-01-2021 95 TRÚNG BT: 95
09-01-2021 16 TRÚNG BT: 16
08-01-2021 37 TRÚNG BT: 37
07-01-2021 88 TRÚNG BT: 88
06-01-2021 71 TRÚNG BT: 71
05-01-2021 97 TRƯỢT